Eestikeelne terminoloogia

20 September 2018

EstVCA otsustas EV100 raames anda oma panuse ka korrektse eesti keele kasutamiseks era- ja riskikapitali valdkonna terminoloogia eestistamise osas, kuna palju valdkonna sõnavara on kastuses jätkuvalt inglisekeelsena (ka eestikeelsetes tekstides) või siis on samal terminil erinevad eestikeelsed tõlgendused.

Selleks pandi pead kokku valdkonna ettevõtjatega ja kaasati ka Äripäeva majandus- ja börsitoimetus, et sobivaimad terminid välja pakkuda.

Töögrupis osalesid: Kristjan Kalda (BaltCap), Hannes Vallikivi (Derling), Sille Pettai (SmartCap), Peeter Saks (BaltCap), Andres Mandel (Sentio), Kadri Lindpere (Ellex Raidla), Kristiina Koort (EstVCA), Märt Belkin (ajakirjanik) ja
Liina Laks (Äripäev).

Kokkuvõttes sündis elav dokument, mis on ajas täienev, kuid mis juba täna annab suure osa keeruliste terminite osas hea vaste. Kutsume kõiki üles kaasa mõtlema, ettepanekuid tegema, et globaliseeruvas maailmas ilusat eesti keelt hoida ja väärtustada. Kõik ettepanekud on oodatud info@estvca.ee.


Share this