SmartCap suurendab riigi investeeringut loodavas Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondis 15 miljoni euroni

21 October 2020
Tags: SmartCap

Eesti riigile kuuluv riskikapitali fondivalitseja SmartCap suurendab loodavas Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondis oma ankurinvesteeringut 15 miljoni euroni, millele lisandub fondivalitseja poolt kaasatav erakapital.

Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fondi loomiseks on riigieelarvest eraldatud 10 miljonit eurot ning SmartCap suunab täiendavalt loodavasse fondi varasemalt uue kiirendi loomiseks planeeritud vahendid 5 miljoni euro ulatuses. “Riigipoolse ankurinvesteeringu suurendamise vajadus selgus nii meie tellimusel valminud uuringust kui ka rahvusvahelise praktika analüüsist - valdkonna arendamine ja jätkusuutliku fondi loomine vajab tänases turuolukorras selgelt suuremat riikliku investori panust,” sõnas SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai.

Loodava fondi kogumaht saab siiski olema oluliselt suurem, kuna lisaks SmartCapi ankurinvesteeringule peab fondivalitseja kaasama loodavasse fondi ka erainvestorite raha. “Eelistame fonde, mis suudavad veenda erakapitali kaasamise võimekuses,” lisas Pettai.

Kõrgtehnoloogiliste Ettevõtete Fond hakkab investeerima kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse, millede toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad teadus- ja arendustööl ning intellektuaalsel omandil.

“Kõrgtehnoloogilised ettevõtted on majanduse mitmekülgse arengu mootoriks ja suure pikaajalise majandusliku mõjuga. Eesti üheks eesmärgiks võiks olla eelistatud riik selliste ettevõtete loomiseks ja toetada ka nende õnnestumist. SmartCap kui usaldusväärne ankurinvestor aitab täita turul selgelt nähtavat tühimikku kapitali pakkumises, soodustades kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete kasvu ja arengut Eestis,” selgitas Pettai uue fondi loomise vajadust.

Kõrgtehnoloogiliste valdkondade alarahastus tuleb peamiselt nende suurest kapitalimahukusest, pikemast toote või teenuse arendustsüklist ja oodatud tootlikkuse saavutamise perioodist, samuti kõrgemast riskitasemest ja investorite vähesest kogemusest teadusmahukates valdkondades.

Möödunud aasta lõpus SmartCapi tellimusel valminud uuringu tulemustest selgus näiteks, et fondijuhid planeerivad täna investeeringuid sellistesse valdkondadesse nagu tarkvara arendus, finants- ja infotehnoloogiad ning tehisintellekt. Investeeringuid ei planeerita või koguni välistatakse sellistes turusegmentides, mis on seotud riistvara, meditsiinitehnoloogia või kui toote või teenuse arendustsükkel on seotud mahukate teadus- ja kõrgtehnoloogiliste lahendustega.

“Kindlasti tuleb jätkata tarkvarapõhistele ettevõtetele keskenduvatele fondidele investeeringute pakkumist, kuid on oluline aktiveerida investoreid ka väljaspool tarkvarapõhiseid valdkondi. SmartCap ankurinvestorina soovib muuta erainvestorite jaoks riskikapitaliturule sisenemise atraktiivsemaks ning riigi panus loodavasse fondi annab erainvestoritele ka kindluse, mida nad investeerimisotsuse tegemisel vajavad,” tõi Pettai välja.

Uue fondi loomise turukonsultatsiooni faas algab novembris. SmartCap kaasab lisaks enda meeskonnale ka spetsiifilise rahvusvahelise kogemusega sõltumatu eksperdi, kes osaleb konkursi kõikides etappides. Avalik konkurss sobiva fondivalitseja leidmiseks kuulutatakse välja detsembri lõpus. Uue fondivalitseja valik tehakse 2021. aasta teises kvartalis.

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja ning alates 2017. aastast tegutseb SmartCap sihtasutuse KredEx tütarettevõtjana. SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis.

Lisainfo:

Sille Pettai
SmartCap
juhatuse liige, fondijuht
sille.pettai@smartcap.ee

Mari Vavulski
SmartCap
juhatuse liige
mari.vavulski@smartcap.ee

Share this